Achtergrond

Amsterdam Inzichtmeditatie

Amsterdam Inzichtmeditatie biedt mogelijkheden om samen te mediteren, anderen te ontmoeten en je te verdiepen in de dhamma (de leer van de Boeddha).

We zijn er voor beginners, gevorderden en iedereen die zijn licht wil opsteken. We baseren ons vooral – maar niet uitsluitend – op de beproefde methoden uit de vroeg-boeddhistische teksten (Pali-canon). De basis is daarbij natuurlijk mindfulness, de oefening van opmerkzaamheid. Opmerkzaamheid staat centraal en velen van ons zijn inzichtmeditatie begonnen vanuit de methode (vipassana) van Mahasi Sayadaw. Mahasi Sayadaw uit Birma was een begaafde leraar die velen op het pad van meditatie bracht. Mensen die door hem zijn opgeleid zijn onze leraren, zowel in het westen als het oosten. We maken onderdeel uit van een wereldwijde gemeenschap die de oosterse dhamma toegankelijk maakt in het westerse leven.

Amsterdam Inzichtmeditatie is niet sektarisch. Het pad dat naar inzicht en bevrijding leidt is ontdekt door de historische Boeddha. Vanuit compassie zette de Boeddha zich in om zijn ontdekkingen te delen. Er was geen intentie om mensen ‘boeddhist’ te maken maar om ze de weg te wijzen naar geluk, naar het ophouden van innerlijke pijn en onvrede.

Dit pad naar innerlijke vrede kan iedereen bewandelen. Waaruit bestaat dat pad? In het kort: uit ethiek en de ontwikkeling van kalmte en inzicht. Het zijn trainingen van de geest, ons hart. En het pad bestaat vooral ook uit spirituele vriendschap. Toen Ananda, de neef van de Boeddha, suggereerde dat vriendschap de helft van het pad is corrigeerde de Boeddha hem: “Zeg dat niet Ananda, vriendschap is het hele pad.”

Hij bedoelt hier de vriendschap die ondersteunend is voor het volgen van je pad, de vriendschap van medereizigers en gidsen op het pad. Het pad lopen we zelf, maar medereizigers die bemoedigen, inspireren, ondersteunen of de richting af en toe aanwijzen zijn minstens zo belangrijk om op de bestemming aan te komen. Want het pad is niet altijd makkelijk, zeker niet in onze cultuur of de drukte van onze wereld. Net zomin als dat meditatie altijd leuk is. Maar het is wel altijd de stilte en het weer opnieuw gaan zitten, gestimuleerd door anderen en met anderen, die ons naar innerlijke vrijheid brengen. Hier en nu, ook in Amsterdam.


17 oktober 2018: We happily present!

We zijn blij deze website-in-wording te presenteren van het initiatief ‘Amsterdam Inzichtmeditatie’. Je bent van harte welkom en we hopen je spoedig te zien bij een van onze activiteiten!

Wie zijn wij? 

Amsterdam Inzichtmeditatie bestaat uit een groep spirituele vrienden die bezig zijn een nieuwe sangha op te zetten. Vanuit de ervaring dat samen mediteren, uitwisselen en verdiepen stimulerend werkt. De meesten van ons hebben naast een geïnspireerde meditatiebeoefening, ook een gezinsleven, werk of studie en andere activiteiten.

De groep is bijeengekomen op initiatief van Riët Aarsse. Riët verblijft voor langere tijd in Amsterdam na veel in Azië te hebben gemediteerd en de dhamma en abhidhamma (boeddhistische psychologie) te hebben bestudeerd. Anderen zijn:

Marjolein Janssen is regelmatig in de Verenigde Staten en Azië, onder andere voor lange meditatieretraites. Als ze in Nederland is, zal ze dhamma- en meditatie-activiteiten begeleiden. Ook begeleidt ze online meditatie-activiteiten.

Peter Stravers beoefent vipassana en insight dialogue. Hij is organisator van meditatie-activiteiten op het WG-terrein, na daar ook inzichtmeditatie te hebben geïntroduceerd.

Joost Verdonkschot heeft langdurige meditatie-ervaring en zal naast zijn werk en gezin de meditatie co-begeleiden.

Do Radius heeft langdurige en intensieve meditatie-ervaring in de Verenigde Staten opgedaan en ondersteunt het Amsterdamse initiatief, naast haar overige activiteiten, voorlopig met advies.

Bianca Vermeij heeft langdurige meditatie-ervaring, bestudeert de abhidhamma (boeddhistische psychologie), begeleidt meditatie-activiteiten in Haarlem en Castricum en zal regelmatig bijdragen aan bijeenkomsten voor dhammaverdieping.

Olivier Stam beoefent vipassana en insight dialogue en oriënteert zich op het integreren van de dhamma met psychotherapie.

Meedoen?

De komende periode organiseren we verschillende meditatie-activiteiten en cursussen. Kom gerust eens kennismaken tijdens een meditatie-avond. Bekijk de agenda voor het aanbod.

Daarnaast oriënteren we ons op wat voor gemeenschap we willen zijn. Je bent van harte welkom om mee te denken of mee te doen!

Wil je Amsterdam Inzichtmeditatie ondersteunen, door je eigen inzet of met (financiële) middelen? Ondersteuning is zeer welkom, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van de website, de nieuwsbrief of de financiële administratie! Neem contact met ons op.