Achtergrond

17 oktober 2018: We happily present!

We zijn blij deze website-in-wording te presenteren van het initiatief ‘Amsterdam InzichtMeditatie’.
Je bent van harte welkom en we hopen je spoedig te zien bij een van onze activiteiten!

Wie zijn wij? 
Amsterdam InzichtMeditatie bestaat uit een groep spirituele vrienden die bezig zijn een nieuwe sangha op te zetten. Vanuit de ervaring dat samen mediteren, uitwisselen en verdiepen stimulerend werkt. De meesten van ons hebben naast een geïnspireerde meditatiebeoefening, ook een gezinsleven, werk of studie en andere activiteiten.

De groep is bijeengekomen op initiatief van Riët Aarsse. Riët verblijft voor langere tijd in Amsterdam na veel in Azië te hebben gemediteerd en de dhamma en abhidhamma (boeddhistische psychologie) te hebben bestudeerd. Anderen zijn:
Marjolein Janssen is regelmatig in de Verenigde Staten en Azië, onder andere voor lange meditatieretraites. Als ze in Nederland is, zal ze dhamma en meditatie activiteiten begeleiden. Ook begeleidt ze online meditatie-activiteiten.
Peter Stravers beoefent vipassana en insight dialogue. Hij is organisator van meditatie-activiteiten op het WG terrein, na daar ook  inzichtmeditatie te hebben geïntroduceerd.
Joost Verdonkschot heeft langdurige meditatie-ervaring en zal naast zijn werk en gezin de meditatie co-begeleiden.
Do Radius heeft langdurige en intensieve meditatie-ervaring in de Verenigde Staten opgedaan en ondersteunt het Amsterdamse initiatief, naast haar overige activiteiten, voorlopig met advies.
Bianca Vermeij heeft langdurige meditatie-ervaring, bestudeert de abhidhamma (boeddhistische psychologie), begeleidt meditatie-activiteiten in Haarlem en Castricum en zal regelmatig bijdragen aan bijeenkomsten voor dhammaverdieping.
Olivier Stam beoefent vipassana en insight dialogue en oriënteert zich op het integreren van de dhamma met psychotherapie.

Meedoen?

De komende periode organiseren we verschillende meditatie-activiteiten en cursussen. Kom gerust eens kennismaken tijdens een meditatie-avond. Bekijk de agenda voor het aanbod.
Daarnaast oriënteren we ons op wat voor gemeenschap we willen zijn. Je ben van harte welkom om mee te denken of mee te doen!

Wil je Amsterdam Inzichtmeditatie ondersteunen, door je eigen inzet of met (financiële) middelen? Ondersteuning is zeer welkom, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van de website, de nieuwsbrief of de financiële administratie! Neem contact met ons op.