Meditatiemiddagen

Van harte uitgenodigd om ook samen te komen om te mediteren en uit te wisselen. Met regelmaat organiseren we bijeenkomsten op het WG terrein (Amsterdam Oud West).

Er is dan een gecombineerd programma. Het is een beetje experimenteel van opzet. Je bent van harte welkom om er bij te zijn. Je kan aan één of beide onderdelen meedoen. Dat is geheel aan jou. Die mogelijkheid is fijn als je niet veel tijd hebt, of als je weinig meditatie-ervaring hebt en het gewoon eens wil uitproberen.

Een middag bestaat uit 3 onderdelen: mediteren, dhammalezing en uitwisselen, mediteren.

Het eerste deel is mediteren: een half uur zitmeditatie en loopmeditatie.
14.00-14.30 uur zitmeditatie met begeleiding
14.30-15.00 uur loopmeditatie met begeleiding.

Daarna:
15.00-15.30 uur uitwisseling en dhammalezing.
15.30-15.45 uur thee – je kunt weggaan of je kan komen!

Vervolgens gaan we verder met mediteren:
15.45-16.30 uur zitmeditatie.
16.30-17.00 uur loopmeditatie en afsluiting.

Twijfel je of deelname voor jou geschikt is, om wat voor reden dan ook? Neem dan gerust  contact op met ons.

Geplande zondagmiddagen op het WG-terrein (Oud-West) 2019
17 maart, 12 mei, 23 juni 2019
1 september, 6 oktober, 10 november, 15 december 2019

De kosten zijn 10 euro, excl dana. Hier vindt je meer info over dana.

Het thema voor de lezing op 12 mei is:
(Zelf-)vertrouwen, energie en blijdschap
Door de meditatie maken we op een vriendelijke manier contact met wat er in ons leeft. Deze oefening in gewaarzijn wordt door vele factoren geholpen. Als er vertrouwen in ons is dan wordt het vaak makkelijker om ons in te zetten. Dat heeft veel gunstige effecten. Daarom zal in deze korte lezing iets meer worden verteld over vertrouwen (saddha) en inzet (viriya) vanuit de boeddhistische psychologie. Het zijn mooie kenmerken die ons helpen een stabiele geest te ontwikkelen.
Begeleiding Riët Aarsse.
Organisatie: Peter Stravers.

Aanmelden