Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Amsterdam Inzichtmeditatie: info over aanmelden, inschrijving, wachtlijst, betaling, restitutie, aansprakelijkheid, vrijwilligheid en veiligheid. Aanmelden voor een activiteit van Amsterdam Inzichtmeditatie betekent dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden. We hebben deze geformuleerd om helderheid en eenvoud te ondersteunen.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijving voor een activiteit vindt plaats als de aanmelding via het websiteformulier is ontvangen én het inschrijfbedrag voor de meditatieactiviteit is overgemaakt. Na inschrijving ontvang je per ommegaande de betalingsgegevens. Als je ze niet hebt ontvangen, check dan je spamfolder. Als de deelnemer een andere persoon is dan degene op wiens naam de rekening staat, vermeld dan alsjeblieft de naam van de deelnemer bij de betaling.

Wachtlijst

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor de activiteit, dan is de volgorde van aanmelding (inschrijfformulier plus betaling) bepalend. Degene die eerder heeft ingeschreven en betaald gaat vóór iemand die later heeft aangemeld en betaald.

Betaling

Inschrijfbedragen dienen bij aanmelding meteen voldaan te worden.

Restitutie bij annulering door deelnemervoor activiteiten in de stad

Heb je je aangemeld voor een activiteit in de stad maar kun je toch niet deelnemen? Meld je dan op tijd af. Afhankelijk van wanneer je je afmeldt, krijg je een deel van je inschrijfgeld terug (restitutie):

  • afmelding meer dan 7 dagen vóór het begin van de activiteit: inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten
  • afmelding uiterlijk 48 uur vóór het begin van de activiteit: 50% van het inschrijfgeld

Meld je je korter dan 48 uur van tevoren af? Dan kunnen we je inschrijfgeld helaas niet teruggeven.

Restitutie bij annulering door deelnemervoor retraite-activiteiten buiten Amsterdam

De retraitekosten dienen bij aanmelding meteen voldaan te worden. Restitutie vindt uitsluitend plaats als meer dan 14 dagen vóór de start van de retraite de deelnemer – om welke reden dan ook – besluit af te zien van deelname. Dit geschiedt als volgt:

Als de plek ingenomen kan worden door iemand van de wachtlijst: dan is er 100% restitutie behoudens 20 euro administratie kosten. Dit geldt voor elk moment van annuleren.
Als de plek niet kan worden ingenomen door iemand anders dan geldt het volgende:
Geen restitutie als korter dan 14 dagen vóór het begin van de retraite wordt geannuleerd door de deelnemer.
50% restitutie als er langer dan 14 dagen voor het begin van de retraite wordt geannuleerd door de deelnemer.

Restitutie bij annulering door Amsterdam Inzichtmeditatie

Als door omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider zonder dat passende vervanging is gevonden) of door gebrek aan belangstelling of anderszins, Amsterdam Inzichtmeditatie onverhoopt moet besluiten om de activiteit geen doorgang te laten vinden, dan worden de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Eventueel reeds betaalde bedragen worden per omgaande teruggestort.

Aansprakelijkheid

Amsterdam Inzichtmeditatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade van welke aard dan ook, die zich tijdens meditatie en studieactiviteiten kunnen voordoen. Als een deelnemer schade heeft toegebracht aan bezittingen van Amsterdam Inzichtmeditatie of de door haar gehuurde ruimtes en toebehoren van deze ruimtes dan is deze deelnemer daar volledig voor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Verder is Amsterdam Inzichtmeditatie niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen of enige letselschade.

Veiligheid

Een deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf. Als een deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, is hij of zij op geen enkele wijze verplicht deze oefeningen te doen.

Veiligheid sila – ethiek

Er wordt vanuit gegaan dat elke deelnemer de intentie heeft om aan de gehele activiteit (meditatie-activiteit, cursus, retraite) deel te nemen en zich voorneemt om bij te dragen aan de veiligheid van iedereen door wijs te spreken (niet liegen of roddelen) en wijs te handelen (geen schade toebrengen aan anderen en aan materiaal en bij te dragen aan een vriendelijke omgeving en omgang met elkaar).

Amsterdam Inzichtmeditatie onderschrijft het ethisch drieluik van de Stichting Inzichtmeditatie (SIM). Lees meer over ethiek op onze website.

Vragen/contact

Meer informatie over Amsterdam Inzichtmeditatie en hoe wij te bereiken zijn kan je hier vinden. Klik hier als je contact zoekt. Je kan ook altijd een emailtje sturen naar info@amsterdaminzichtmeditatie.nl.

Veel plezier bij de activiteit en dank voor je medewerking!

Vermijd het kwade
Doe het goede
Ontwikkel de geest
Dat is de lering van alle Boeddha’s

Herziene voorwaarden gepubliceerd op 3 februari 2023.