Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Amsterdam Inzichtmeditatie: info over aanmelden, inschrijving, wachtlijst, betaling, restitutie, aansprakelijkheid, vrijwilligheid en veiligheid. Aanmelden voor een activiteit van Amsterdam Inzichtmeditatie betekent dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden. We hebben deze geformuleerd om helderheid en eenvoud te ondersteunen.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijving voor een activiteit vindt plaats als de aanmelding via het websiteformulier is ontvangen én het inschrijfbedrag voor de meditatieactiviteit is overgemaakt. Na inschrijving ontvang je per ommegaande de betalingsgegevens. Als je ze niet hebt ontvangen, check dan je spam folder. Als de deelnemer een andere persoon is dan degene op wiens naam de rekening staat, dan svp de naam van de deelnemer bij de betaling vermelden.

Wachtlijst

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor de activiteit, dan is de volgorde van aanmelding (inschrijfformulier plus betaling) bepalend. Degene die eerder heeft ingeschreven en betaald gaat vóór iemand die later heeft aangemeld en betaald.

Betaling

Inschrijfbedragen dienen minimaal 1 week vóór aanvang van de activiteit betaald te zijn. Indien een deelnemer zich korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit heeft ingeschreven, dient het inschrijfbedrag per omgaande betaald te worden.

Restitutie bij annulering door deelnemer

Bij annulering door de deelnemer 1 week of langer vóór de datum van aanvang van de activiteit zal het overgemaakte bedrag minus 10 euro worden teruggestort.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de activiteit is 50 procent van het volledige inschrijfbedrag verschuldigd en wordt het overige teruggestort.

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Restitutie bij annulering door Amsterdam Inzichtmeditatie

Als door omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider zonder dat passende vervanging is gevonden) of door gebrek aan belangstelling of anderszins, Amsterdam Inzichtmeditatie onverhoopt moet besluiten om de activiteit geen doorgang te laten vinden, dan worden de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Eventueel reeds betaalde bedragen worden per omgaande teruggestort.

Aansprakelijkheid

Amsterdam Inzichtmeditatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade van welke aard dan ook, die zich tijdens meditatie en studieactiviteiten kunnen voordoen. Als een deelnemer schade heeft toegebracht aan bezittingen van Amsterdam Inzichtmeditatie of de door haar gehuurde ruimtes en toebehoren van deze ruimtes dan is deze deelnemer daar volledig voor verantwoordelijk.

Verder is Amsterdam Inzichtmeditatie niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen of enige letselschade.

Vrijwilligheid

Een deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf. Als een deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, is hij of zij op geen enkele wijze verplicht deze oefeningen te doen.

Veiligheid silaethiek

Er wordt vanuit gegaan dat elke deelnemer de intentie heeft om aan de gehele activiteit (meditatie-activiteit, cursus) deel te nemen en zich voorneemt om bij te dragen aan de veiligheid van iedereen door wijs te spreken (niet liegen of roddelen) en wijs te handelen (geen schade toebrengen aan anderen en aan materiaal en bij te dragen aan een vriendelijke omgeving en omgang met elkaar).

Amsterdam Inzichtmeditatie onderschrijft het ethisch drieluik van de Stichting Inzichtmeditatie (SIM). Lees meer over ethiek op onze website.

Veel plezier bij de activiteit en dank voor je medewerking!

Vermijd het kwade

Doe het goede

Ontwikkel de geest

Dat is de lering van alle Boeddha’s