Dhammastudie

De combinatie van leren over de dhamma en het beoefenen in het dagelijks leven en de meditatie helpt de ontwikkeling van kalmte en inzicht. Bovendien is het vaak leuk en inspirerend om met anderen uit te wisselen over onderwerpen uit de sutta’s of de abhidhamma (boeddhistische psychologie), hoe dat zich in je eigen leven laat zien of hoe je dat ervaart. Bij Amsterdam Inzichtmeditatie bieden we je de mogelijkheid om je te verdiepen in de sutta’s en de abhidhamma.

De lessen van de Boeddha (dhamma) bestaan uit 3 onderdelen (tipitaka):
1. de leerredes of sutta’s
2. de boeddhistische psychologie of abhidhamma
3. de trainingen voor monniken of vinaya.

Dhammacontemplatie: gezamenlijke verkenning van een sutta

Een mooie en onderhoudende manier om kennis over de dhamma te ontwikkelen en te verdiepen is ontwikkeld door Gregory Kramer en heet dhammacontemplatie. Tijdens een dhammacontemplatie bespreken we samen een tekst. De tekst is dikwijls een sutta of een deel van een sutta. Aan het eind van de dhammacontemplatie is de tekst meer levend voor je geworden en heb je er hopelijk inspiratie of inzicht uit gehaald die je helpt in je meditatie en je leven.

Dhammacontemplatie-bijeenkomsten duren één of anderhalf uur en de begeleiders doen zelf ook mee in het samen verkennen en leren kennen van de sutta.

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende Dhammaverdiepingsactiviteit.


Dhamma studiegroep;
de zeven factoren van ontwaken 2023 is terug te zien
In seizoen negen van de online studiegroep zijn de zeven factoren van ontwaken bestudeerd. De Boeddha onderwees over deze heilzame kwaliteiten die ons kunnen ondersteunen op
het pad. Je kan toegang krijgen tot de opnames van deze cursus via deze website: https://www.30now.nl/studiegroep/

————————————————————————————————————-

Aankondiging cursus: Tekstuele tradities en praktijken van het boeddhisme – Verdieping via de teksten
7 februari – 1 juni 2024; Woensdagen, 19.00-21.00 hrs 

Het Boeddhistisch Seminarie van de Faculteit Theologie en Religie van de VU biedt dit keuzevak aan als onderdeel van de 1-jarige opleiding Spiritual Care. Deze cursus is open voor gasten, zoals mindfulness trainers en/of beoefenaars van het boeddhisme met grote interesse in de bronnen van de hedendaagse oefening.

Inhoud van de cursus:
Naar welke essenties verwijzen de sutta’s (leerredes) uit de oude Boeddhistische teksten? Hoe verhoudt zich dit tot de gedetailleerde beschrijvingen van de mind (geest), theorie van afhankelijke ontstaan en verlichting in de boeddhistische psychologie (Abhidhamma)?  Wat zeggen de teksten over bewustzijn en meditatie?

In deze cursus wordt o.a. SuttaCentral gebruikt. SuttaCentral is een online verzameling van de vroege boeddhistische teksten, die bekend staan als de Tipiṭaka of “Drie Manden”. Deze worden toegeschreven aan de Boeddha of zijn vroegste discipelen. Het is een bron van onschatbare waarde voor zowel academische onderzoekers als leken die meer willen weten over de fundamenten van het boeddhisme.

Eerwaarde Vimala van het Tilorien Klooster (België) zal SuttaCentral introduceren. Ze heeft samen met een team van ontwikkelaars en Pali experts vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan SuttaCentral.

Doel. Het vergroten van kennis over de vroege boeddhistische teksten uit de Pali canon door de inhoud van de leerredes te onderzoeken in relatie tot boeddhistische psychologie. Door middel van studie, vergelijking, discussie, dhamma contemplatie methoden, voorbeelden van chanten, vertaling en beoefening zal inzicht en kennis worden verdiept.

Docent: Dr. Riët Aarsse Riët Aarsse is onderzoeks-psycholoog en diep geworteld in de dhamma. Ze studeerde en oefende met gerenommeerde leraren en geleerden in zowel het Oosten als het Westen.

Planning Van 7 februari tot 15 mei, sessies op woensdag van 19.00-21.00 uur. Deze zijn afwisselend online en in-persoon. Voor mensen die ver weg wonen is online deelname mogelijk. Op zaterdag 23 maart en zaterdag 25 mei komen we bij elkaar van 10.30-16.00 uur. Deze dagen bieden ruimte voor presentaties van studenten, gedeelde dhamma contemplaties en discussies en verkennen van enkele traditionele chant teksten.

Studiebelasting: 6EC Certificaat van aanwezigheid is mogelijk.

Kosten: De kosten voor deze cursus zijn: € 149 per individuele deelnemer. € 398 voor CPD deelnemers met werkgeversbijdrage.

Geen kosten voor studenten die momenteel staan ingeschreven bij de VU, open voor studenten Psychologie VU, UvA.


DHAMMAVERDIEPINGSCURSUS (Ank Schravendeel)

Misschien ken je anderen die de Dhamma Verdiepings Cursus (DVC) hebben
gevolgd, of nu volgen… wat is eigenlijk het uitgangspunt van de DVC? Tijdens
retraites worden lezingen gegeven en wordt de Dhamma, de leer van de Boeddha, in
stukjes uitgelegd. In de DVC geven we een overzicht van twee sutta’s die aan de
basis staan van vipassana meditatie: de vier Edele Waarheden en de Satipatthana
sutta. Je kunt je die teksten eigen maken, de samenhang ontdekken en inspiratie
vinden voor je meditatie proces.
De DVC gaat verder dan alleen studeren: “alles is beoefening”. Wat je leest en leert,
hoe vertaalt zich dat in je gewone leven? Wat herken je in je meditatie?
De DVC geeft de mogelijkheid om samen met anderen uit te wisselen, te ontdekken
aan elkaars ervaring in meditatie en dagelijks leven. Dat doen we in huiswerkgroepen
en tijdens de weekenden in allerlei werkvormen. Wat herken je? Wat voedt jou? Wat
vraagt onderzoek? De DVC is een spirituele reis die 2 jaar duurt, er is tijd en
gelegenheid om elkaar te leren en kennen en spirituele vriendschap te ervaren. In
contact met gelijkgestemden, die misschien een ander perspectief hebben dan jij én
elkaar vinden in het willen studeren, willen leren aan de praktijk, op zoek zijn en
ontdekkingen doen.
Je kunt deelnemen aan de DVC als je voldoende meditatie/ retraite ervaring hebt,
zodat de besproken theorie een aanvulling kan zijn op je eigen ervaring. Dat geeft
verdieping voor je zelf en in de uitwisseling met elkaar.
De DVC wordt georganiseerd door de Stichting Inzichts Meditatie (SIM). Michael
Verlouw, Ank Schravendeel, Frits Koster en Joost van en Heuvel Rijnders zijn als
docenten aan de DVC verbonden. Alle praktische informatie en het aanmeldingsformulier kun je vinden  op www.simsara.nl/DVC, of https://dvc.simsara.nl Je kunt je
inschrijven tot 15 februari 2024, eind maart is duidelijk of je mee kunt doen. De
nieuwe groep start in september 2024.

—————————————————————————————————-
Zelfstudie en cursus: Abhidhamma in het dagelijks leven

In Nederland zijn 2 boeken verschenen die de boeddhistische psychologie toegankelijk maken. Frits Koster schreef ‘Web van wijsheid’ en Nina van Gorkom schreef: ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’.

Beide auteurs leggen uit waar de abhidhamma over gaat: bewustzijn, de inkleuringen van het bewustzijn, materie en de verlichtingservaring. Ze gaan ook in hoe je in het dagelijks leven deze kennis voortdurend kan verdiepen en toepassen. En dat is heel behulpzaam want op die manier ontstaat steeds meer inzicht in wat ons helpt en wat niet behulpzaam is voor ons welzijn en dat van anderen.

‘Kennis over de Abhidhamma helpt om te leren onderscheiden wat behulpzame of heilzame staten van de geest zijn en wat onheilzame. We leren zien hoe verlangen, haat en ontwetendheid zich manifesteren in de geest, dit inzicht helpt ze te transformeren tot hun tegenpolen: vrijgevigheid, mededogen en wijsheid.
Bij het bestuderen van de abhidhamma is het van belang het doel van de leer van de Boeddha voor ogen te houden: het opheffen van wat onheilzaam is en leidt tot ongelukkig zijn. Dit doel kan worden bereikt door het ontwikkelen van wijsheid die alle mentale en fysieke verschijnselen ziet zoals ze werkelijk zijn.
Het is deze wijsheid die Nina van Gorkom in dit boek beschrijft als het inzicht dat voortkomt uit de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Kennis van de abhidhamma kan de ontwikkeling van dit inzicht bevorderen.’

(van de flaptekst van ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’)

Mocht je vragen hebben over abhidhamma, neem dan contact op met Riët Aarsse, via info@amsterdaminzichtmeditatie.nl.

De eerstvolgende Abhidhammacursus wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.