Dhammastudie

De combinatie van leren over de dhamma en het beoefenen in het dagelijks leven en de meditatie helpt de ontwikkeling van kalmte en inzicht. Bovendien is het vaak leuk en inspirerend om met anderen uit te wisselen over onderwerpen uit de sutta’s of de abhidhamma (boeddhistische psychologie), hoe dat zich in je eigen leven laat zien of hoe je dat ervaart. Bij Amsterdam Inzichtmeditatie bieden we je de mogelijkheid om je te verdiepen in de sutta’s en de abhidhamma.

De lessen van de Boeddha (dhamma) bestaan uit drie onderdelen (tipitaka):
1. de leerredes of sutta’s
2. de boeddhistische psychologie of abhidhamma
3. de trainingen voor monniken of vinaya.

Dhammacontemplatie: gezamenlijke verkenning van een sutta
Een mooie en onderhoudende manier om kennis over de dhamma te ontwikkelen en te verdiepen is ontwikkeld door Gregory Kramer en heet dhammacontemplatie. Tijdens een dhammacontemplatie bespreken we samen een tekst. De tekst is dikwijls een sutta of een deel van een sutta. Aan het eind van de dhammacontemplatie is de tekst meer levend voor je geworden en heb je er hopelijk inspiratie of inzicht uit gehaald die je helpt in je meditatie en je leven.

Dhammacontemplatie bijeenkomsten duren 1 of 1 1/2 uur en de begeleiders doen zelf ook mee in het samen verkennen en leren kennen van de sutta.

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende Dhammaverdiepingsactiviteit. 


Online abhidhamma studiegroep
Sinds 2018 is er een online Abhidhamma studiegroep op initiatief van Helena Pauptit en Bianca Vermeij. De studiegroep wordt 1 keer per maand online gehouden op de laatste maandag van de maand en duurt een uur, van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst is er een inleiding en daarna ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en met elkaar theorie en praktijk te onderzoeken en ontdekken.
In het seizoen januari – juni 2019 zullen de volgende gastsprekers een inleiding te geven: Nina van Gorkom, Simin Abravesh, Riët Aarsse, zuster Agganyani en Frits Koster.

Ter voorbereiding op een bijeenkomst wordt van te voren het materiaal gezonden. Het boek van Frits Koster wordt gebruikt als basis voor de avonden. Het is handig als je dat hebt voordat de eerste avond start. De verwachting is, dat je een uurtje per week nodig hebt aan voorbereiding, dus 4 uur per maand.

Data: De data van de bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019 zijn: Maandag 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur.

Kosten: Een donatie (dana) voor het online platform waar we gebruik van maken. Er zijn verder geen kosten aan je deelname verbonden, behalve de aanschaf van het boek van Frits Koster. Uitnodiging studiegroep Boeddhistische psychologie voorjaar 2019

Aanmelden:  mail naar helena@vipassana-meditatie.eu
Uitnodiging studiegroep Boeddhistische psychologie voorjaar 2019

Zelfstudie en cursus: Abhidhamma in het dagelijks leven
In Nederland zijn twee boeken verschenen die de Boeddhistische psychologie toegankelijk maken. Frits Koster schreef ‘Web van wijsheid’ en Nina van Gorkom schreef: ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’.
Beide auteurs leggen uit waar de abhidhamma over gaat: bewustzijn, de inkleuringen van het bewustzijn, materie en de verlichtingservaring. Ze gaan ook in hoe je in het dagelijks leven deze kennis voortdurend kan verdiepen en toepassen. En dat is heel behulpzaam want op die manier ontstaat steeds meer inzicht in wat ons helpt en wat niet behulpzaam is voor ons welzijn en dat van anderen.

“Kennis over de Abhidhamma helpt om te leren onderscheiden wat behulpzame of heilzame staten van de geest zijn en wat onheilzame. We leren zien hoe verlangen, haat en ontwetendheid zich manifesteren in de geest, dit inzicht helpt ze te transformeren tot hun tegenpolen: vrijgevigheid, mededogen en wijsheid.
Bij het bestuderen van de abhidhamma is het van belang het doel van de leer van de Boeddha voor ogen te houden: het opheffen van wat onheilzaam is en leidt tot ongelukkig zijn. Dit doel kan worden bereikt door het ontwikkelen van wijsheid die alle mentale en fysieke verschijnselen ziet zoals ze werkelijk zijn.
Het is deze wijsheid die Nina van Gorkom in dit boek beschrijft als het inzicht dat voortkomt uit de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Kennis van de abhidhamma kan de ontwikkeling van dit inzicht bevorderen.”
(van de flaptekst van “Abhidhamma in het dagelijks leven”).

Mocht je vragen hebben over abhidhamma, neem dan contact op met Riët Aarsse, via ams.insight.med@gmail.com. De eerstvolgende Abhidhammacursus wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.