Dhammastudie

De combinatie van leren over de dhamma en het beoefenen in het dagelijks leven en de meditatie helpt de ontwikkeling van kalmte en inzicht. Bovendien is het vaak leuk en inspirerend om met anderen uit te wisselen over onderwerpen uit de sutta’s of de abhidhamma (boeddhistische psychologie), hoe dat zich in je eigen leven laat zien of hoe je dat ervaart. Bij Amsterdam Inzichtmeditatie bieden we je de mogelijkheid om je te verdiepen in de sutta’s en de abhidhamma.

De lessen van de Boeddha (dhamma) bestaan uit 3 onderdelen (tipitaka):
1. de leerredes of sutta’s
2. de boeddhistische psychologie of abhidhamma
3. de trainingen voor monniken of vinaya.

Dhammacontemplatie: gezamenlijke verkenning van een sutta

Een mooie en onderhoudende manier om kennis over de dhamma te ontwikkelen en te verdiepen is ontwikkeld door Gregory Kramer en heet dhammacontemplatie. Tijdens een dhammacontemplatie bespreken we samen een tekst. De tekst is dikwijls een sutta of een deel van een sutta. Aan het eind van de dhammacontemplatie is de tekst meer levend voor je geworden en heb je er hopelijk inspiratie of inzicht uit gehaald die je helpt in je meditatie en je leven.

Dhammacontemplatie-bijeenkomsten duren één of anderhalf uur en de begeleiders doen zelf ook mee in het samen verkennen en leren kennen van de sutta.

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende Dhammaverdiepingsactiviteit.


Aankondiging online Dhamma studiegroep;

de zeven factoren van ontwaken 2023
In seizoen negen van de online studiegroep gaan we ons richten op de zeven factoren van
ontwaken. De Boeddha onderwees over deze heilzame kwaliteiten die ons kunnen ondersteunen op
het pad. We gaan ons verdiepen in ieder van de zeven kwaliteiten. Wat wordt ermee bedoeld? En
hoe voelen deze kwaliteiten in de eigen ervaring? Hoe meer vertrouwd we ermee worden, hoe meer
ze ons kunnen ondersteunen op het pad naar ontwaken, zowel in de meditatie beoefening als in het
dagelijkse leven.
In negen maanden – met een tussenstop in de zomerperiode – gaan we de zeven factoren van
ontwaken (opmerkzaamheid, onderzoek-van-dhamma’s, energie, vreugde, kalmte, concentratie en
gelijkmoedigheid) met elkaar onderzoeken.
Je ontvangt sutta’s (lezingen van de Boeddha) en andere teksten, stukjes uit de Boeddhistische
psychologie, oefeningen en dhammatalks, waarmee je je kunt voor bereiden op de online
bijeenkomsten. Iedere maand verzorgt een andere spreker/spreekster de inleiding over het
onderwerp. Daarna is er ruimte voor vragen en uitwisseling, zodat we samen verder kunnen
verdiepen.
Op die manier kunnen de zeven factoren van ontwaken meer de ruimte krijgen in ons leven, en
helpen ze ons onderweg naar een vrije geest en een vrij hart.
Voor praktische informatie en om je aan te melden, kun je kijken op:
https://www.30now.nl/studiegroep/


Zelfstudie en cursus: Abhidhamma in het dagelijks leven

In Nederland zijn 2 boeken verschenen die de boeddhistische psychologie toegankelijk maken. Frits Koster schreef ‘Web van wijsheid’ en Nina van Gorkom schreef: ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’.

Beide auteurs leggen uit waar de abhidhamma over gaat: bewustzijn, de inkleuringen van het bewustzijn, materie en de verlichtingservaring. Ze gaan ook in hoe je in het dagelijks leven deze kennis voortdurend kan verdiepen en toepassen. En dat is heel behulpzaam want op die manier ontstaat steeds meer inzicht in wat ons helpt en wat niet behulpzaam is voor ons welzijn en dat van anderen.

‘Kennis over de Abhidhamma helpt om te leren onderscheiden wat behulpzame of heilzame staten van de geest zijn en wat onheilzame. We leren zien hoe verlangen, haat en ontwetendheid zich manifesteren in de geest, dit inzicht helpt ze te transformeren tot hun tegenpolen: vrijgevigheid, mededogen en wijsheid.
Bij het bestuderen van de abhidhamma is het van belang het doel van de leer van de Boeddha voor ogen te houden: het opheffen van wat onheilzaam is en leidt tot ongelukkig zijn. Dit doel kan worden bereikt door het ontwikkelen van wijsheid die alle mentale en fysieke verschijnselen ziet zoals ze werkelijk zijn.
Het is deze wijsheid die Nina van Gorkom in dit boek beschrijft als het inzicht dat voortkomt uit de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Kennis van de abhidhamma kan de ontwikkeling van dit inzicht bevorderen.’

(van de flaptekst van ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’)

Mocht je vragen hebben over abhidhamma, neem dan contact op met Riët Aarsse, via info@amsterdaminzichtmeditatie.nl.

De eerstvolgende Abhidhammacursus wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.