Dhammastudie

De combinatie van leren over de dhamma en het beoefenen in het dagelijks leven en de meditatie helpt de ontwikkeling van kalmte en inzicht. Bovendien is het vaak leuk en inspirerend om met anderen uit te wisselen over onderwerpen uit de sutta’s of de abhidhamma (boeddhistische psychologie), hoe dat zich in je eigen leven laat zien of hoe je dat ervaart. Bij Amsterdam Inzichtmeditatie bieden we je de mogelijkheid om je te verdiepen in de sutta’s en de abhidhamma.

De lessen van de Boeddha (dhamma) bestaan uit 3 onderdelen (tipitaka):
1. de leerredes of sutta’s
2. de boeddhistische psychologie of abhidhamma
3. de trainingen voor monniken of vinaya.

Dhammacontemplatie: gezamenlijke verkenning van een sutta

Een mooie en onderhoudende manier om kennis over de dhamma te ontwikkelen en te verdiepen is ontwikkeld door Gregory Kramer en heet dhammacontemplatie. Tijdens een dhammacontemplatie bespreken we samen een tekst. De tekst is dikwijls een sutta of een deel van een sutta. Aan het eind van de dhammacontemplatie is de tekst meer levend voor je geworden en heb je er hopelijk inspiratie of inzicht uit gehaald die je helpt in je meditatie en je leven.

Dhammacontemplatie-bijeenkomsten duren één of anderhalf uur en de begeleiders doen zelf ook mee in het samen verkennen en leren kennen van de sutta.

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende Dhammaverdiepingsactiviteit.


Online Dhamma studiegroep; de 5 Khanda’s; wie we (denken te) zijn en wat de Boeddha daarover heeft verteld.

De online Dhamma studiegroep heeft vanaf januari 2022 tot en met juni 2022 met een nieuw onderwerp, de 5 khanda’s. Wie ben ik eigenlijk? En wie ben jij? Wat maakt ons tot wie we zijn? En wat gebeurt er als we wat nauwkeuriger gaan kijken? In de loop van ons leven, krijgen we allerlei ideeën en opvattingen over wie we zijn. En de Boeddha nodigt ons uit dat allemaal te onderzoeken en los te laten. In dit seizoen gaan we onze ideeën over onszelf en de ander daarom nader onderzoeken aan de hand van literatuur, oefeningen, lezingen, uitwisseling en mogelijkheid voor het stellen van vragen tussendoor. We gebruiken de theorie als ondersteuning om meer en meer te kunnen herkennen wat er zich afspeelt in lichaam en geest. Wat vind je terug in de eigen ervaring? Daarnaast is er een maandelijkse online bijeenkomst die wordt begeleid door Bianca Vermeij en Helena Pauptit. De online bijeenkomst begint met een inleiding door verschillende sprekers:  zr. Vimalanani, Riët Aarsse, Helena Pauptit, Bianca Vermeij, Frits Koster en Joost van de Heuvel Rijnders. Het tweede deel van de bijeenkomst is er mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 

Meer informatie en aanmelden (tot uiterlijk 7 januari 2022) vind je hier http://www.30now.nl/dhammastudiegroep

Met hartelijke groet en metta, Bianca Vermeij Helena Pauptit


Zelfstudie en cursus: Abhidhamma in het dagelijks leven

In Nederland zijn 2 boeken verschenen die de boeddhistische psychologie toegankelijk maken. Frits Koster schreef ‘Web van wijsheid’ en Nina van Gorkom schreef: ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’.

Beide auteurs leggen uit waar de abhidhamma over gaat: bewustzijn, de inkleuringen van het bewustzijn, materie en de verlichtingservaring. Ze gaan ook in hoe je in het dagelijks leven deze kennis voortdurend kan verdiepen en toepassen. En dat is heel behulpzaam want op die manier ontstaat steeds meer inzicht in wat ons helpt en wat niet behulpzaam is voor ons welzijn en dat van anderen.

‘Kennis over de Abhidhamma helpt om te leren onderscheiden wat behulpzame of heilzame staten van de geest zijn en wat onheilzame. We leren zien hoe verlangen, haat en ontwetendheid zich manifesteren in de geest, dit inzicht helpt ze te transformeren tot hun tegenpolen: vrijgevigheid, mededogen en wijsheid.
Bij het bestuderen van de abhidhamma is het van belang het doel van de leer van de Boeddha voor ogen te houden: het opheffen van wat onheilzaam is en leidt tot ongelukkig zijn. Dit doel kan worden bereikt door het ontwikkelen van wijsheid die alle mentale en fysieke verschijnselen ziet zoals ze werkelijk zijn.
Het is deze wijsheid die Nina van Gorkom in dit boek beschrijft als het inzicht dat voortkomt uit de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Kennis van de abhidhamma kan de ontwikkeling van dit inzicht bevorderen.’

(van de flaptekst van ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’)

Mocht je vragen hebben over abhidhamma, neem dan contact op met Riët Aarsse, via info@amsterdaminzichtmeditatie.nl.

De eerstvolgende Abhidhammacursus wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.