Dana

Dana wordt vaak vertaald met vrijgevigheid in het Nederlands. Een klein woord met grote betekenis. Het pad van onze spirituele ontwikkeling steunt op drie pilaren, drie trainingen:

  1. de oefening van geven, de oefening van het geven op basis van vrijgevigheid (dana).
  2. de oefening van ethisch gedrag (sila: gaat over wijs spreken en geen schade toebrengen, we geven veiligheid)
  3. het ontwikkelen van onze geest (hart) (‘bhavana’).

In het kort dus: dana-sila-bhavana. De start is dana.

Dana staat bovenaan veel rijtjes in de oude teksten. Niet voor niks. Het heeft een praktische waarde: het overleven van de monniken en nonnen van oudsher, en daardoor zijn de lessen van de Boeddha ook in onze tijd nog aanwezig. En dana heeft een heel belangrijke inhoudelijke waarde voor je eigen oefening: door te delen, te geven, oefenen we ons hart en kunnen we loskomen van hebzucht en begeerte. Dana is een beoefening, die vraagt dat we even stil staan:

The donor, before giving, is glad; while giving, his/her mind is inspired; and after giving, is gratified…
The recipients are free of passion or are practicing for the subduing of passion; free of aversion or practicing for the subduing of aversion; and free of delusion or practicing for the subduing of delusion. These are the three factors of the recipients.
AN 6.37

De beoefening van dana vraagt een persoonlijke contemplatie, een persoonlijke afweging wat je wilt en kunt bijdragen. De intentie waarmee gegeven wordt is daarbij het belangrijkst.

Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op het geven van geld, maar op alle vormen van geven. Riët: “Toen ik in Myanmar was, werd ik regelmatig uitgenodigd om de vissen te gaan voeren in de vijver van de botanische tuin in Pyin Oo Lwin. Dat was fantastisch, mijn gastheer en gastvrouw glunderden dan van blijdschap en hadden een geweldige tijd. Toen ik merkte dat ik ook blij werd van brood gooien naar een vis, en naar weer een andere vis, et cetera, realiseerde ik me hoeveel vreugde voortkwam uit dat kleine gebaar. Op dat moment was mijn mind helder en open.”

Jack Kornfield (Amerikaanse meditatieleraar en mede-oprichter van IMS (Insight Meditation Society) zegt het zo:

Soms is vrijgevigheid het geven van een glimlach, stilte, luisteren, een warme aanraking. Soms gaat het om actie, tijd, geld, onze toewijding aan rechtvaardigheid, onze visie voor een betere wereld. Eke vorm van geven is een zegening.

Dana bij Amsterdam Inzichtmeditatie

De begeleiding bij Amsterdam Inzichtmeditatie is op basis van dana. De begeleiding is een vorm van delen van kennis en ervaring van de lessen van de Boeddha in onze westerse omgeving. Er zijn leer- en ontwikkelingstrajecten aan vooraf gegaan en aan elke begeleider wordt een aantal voorwaarden gesteld bijvoorbeeld in het volgen van retraites en verdiepende activiteiten. Het pad is nooit klaar, ook niet voor begeleiders en de kwaliteit van begeleiding wordt ondermeer geborgd door voortgaande oefening en verdieping.

Praktisch

Voor het kunnen betalen van de kosten zoals huur van locaties, het onderhouden van de website en andere zaken vragen we een vaste bijdrage voor elke activiteit. We vragen om deze bijdrage voorafgaand aan de activiteit over te maken. De begeleiding en de organisatie gebeuren op basis van dana en daarvoor is bij elke activiteit een dana-mand of -schaal aanwezig.

Het is even wennen omdat we niet vertrouwd zijn met dana. Maar neem de tijd, en op een gegeven moment pluk je de vruchten van deze beoefening.

De dana is niet bedoeld als een fooi. En voor sommige begeleiders is dana een wijze van leven.

Algemene donaties

Als je wilt geven zonder dat dit aan een specifieke activiteit is gekoppeld, dan kan dat en dit wordt hartelijk ontvangen. Om de kwaliteit van de begeleiding te ondersteunen is het van belang dat begeleiders de dhamma bestuderen en oefenen in het dagelijks leven en op retraite. Dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. Het ondersteunen van de ontwikkeling van begeleiders is ook een heel mooie vorm van dana.

Ook is dana welkom om de ontwikkeling naar een eigen centrum te ondersteunen en voor de ondersteuning van administratieve ontwikkelingen. Als je een bijdrage wilt leveren aan een specifiek doel kan je dat vermelden of een mailtje sturen naar info@amsterdaminzichtmeditatie.nl. Dan nemen we contact met je op.

Ook is overmaken mogelijk naar IBAN: NL35 TRIO 0788 7951 63 ten name van Amsterdam Inzichtmeditatie .

Je kan ook direct doneren via IDEAL. Daarin kan je ook vermelden waarvoor je wilt dat we je gift bestemmen. Klik daarvoor op onderstaande button dan kom je op de Ideal pagina.

DONEREN MET IDEAL

Met veel dank alvast. Moge je gift je tevredenheid en plezier schenken!

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met ons: penningmeester@amsterdaminzichtmeditatie.nl.