Dana

Wat is dana?

Dana is een woord uit het Pali, de taal waarin de oudste boeddhistische geschriften zijn opgetekend. Het wordt vaak vertaald met vrijgevigheid in het Nederlands.

Vrijgevigheid is een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Het is een beoefening. Dana is de oefening van het geven op basis van vrijgevigheid. De oefening wordt als zeer belangrijk gezien, daarom is de begeleiding bij Amsterdam Inzichtmeditatie op basis van dana. Het creëert voor iedereen de mogelijkheid om stil te staan bij geven. Maar ook bij ontvangen. Het is heel anders dan de ervaring die we allemaal kennen als we blindelings afrekenen wat op de kassabon in de supermarkt staat.
Zoals de Boeddha zei:

“Als iedereen de voordelen kent van geven en delen, zoals ik die heb ervaren, zou niemand een gelegenheid om te kunnen geven, laten passeren”.

Vrijgevigheid is een kwaliteit om (verder) te ontwikkelen. Het pad van onze spirituele ontwikkeling steunt op drie pilaren: dana, sila (de oefening van ethisch gedrag waarmee we onszelf en anderen veiligheid en vriendelijkheid geven) en bhavana (de oefening en ontwikkeling van onze geest en hartmind door meditatie).  Sinds de tijd van de Boeddha speelt vrijgevigheid dan ook net zo’n belangrijke rol als de meditatie. Je ziet dat tot de dag van vandaag terug in boeddhistische landen in Azië. De monniken en nonnen worden met veel blijdschap gesteund door de giften van de bevolking.

Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op het geven van dingen, maar op alle vormen van geven. Riët: “Toen ik in Myanmar was, werd ik regelmatig uitgenodigd om de vissen te gaan voeren in de vijver van de botanische tuin in Pyin Oo Lwin. Dat was fantastisch, mijn gastheer en gastvrouw glunderden dan en hadden een geweldige tijd. Helemaal geconcentreerd bezig om uit te delen, naast alle ondersteunende dingen die ze al voor mijn leraar deden. Toen ik merkte dat ik ook blij werd van brood gooien naar een vis, en naar weer andere vis, etc., realiseerde ik me hoeveel vreugde voortkwam uit dat kleine gebaar. En dat ik dat gebaar zo vaak als ik wil kan maken, met deze intentie tot geven en door opmerkzaam bij de blijheid er van te zijn.”

Jack Korfield (Amerikaanse meditatieleraar en mede-oprichter van IMS (Insight Meditation Society) zegt het zo:

“Soms is vrijgevigheid het geven van een glimlach, stilte, luisteren, een warme

aanraking. Soms gaat het om actie, tijd, geld, onze toewijding aan rechtvaardigheid, onze visie voor een betere wereld. Eke vorm van geven is een zegening.”

DANA BIJ AMSTERDAM INZICHT:

De begeleiding bij Amsterdam Inzichtmeditatie is op basis van dana. De begeleiding is een vorm van delen van kennis en ervaring van de lessen van de Boeddha in onze  westerse omgeving.
De dana is niet bedoeld als een fooi of een tip, maar het is het resultaat van ieders persoonlijke afweging wat je wilt en kunt bijdragen. De intentie waarmee gegeven wordt is daarbij het belangrijkst.

Voor het kunnen betalen van de kosten zoals huur van locaties vragen we een vaste bijdrage voor elke activiteit. De begeleiding en de organisatie gebeurt op basis van dana. Bij elke activiteit is een dana box aanwezig.
Het is even wennen omdat we er niet vertrouwd mee zijn. Maar neem de tijd, en op een gegeven moment dan pluk je de vruchten van deze oefening.

Algemene donaties

Als je wilt geven zonder dat dit aan een specifieke activiteit is gekoppeld dan kan dat. Als je een bijdrage wilt leveren aan een specifiek doel zoals: retraites voor begeleiders, huur, website, bijdrage om een stichting te worden of anderszins, stuur dan een mailtje naar ams.insight.med@gmail.com. Dan nemen we contact met je op. Met veel dank alvast!