Ethiek

Ethiek is een belangrijk aspect van de boeddhistische beoefening. De 5 ethische leefregels zijn trainingen die veiligheid bieden aan jezelf en anderen.

Ethiek (sila in het Pali, de taal van de vroege boeddhistische teksten) is een belangrijke pijler van de boeddhistische beoefening. Je kunt op verschillende manieren naar ethiek kijken. In het achtvoudige pad gaat het om: wijs spreken, wijs handelen en wijs levensonderhoud.

De kern van inzichtmeditatie is de beoefening van opmerkzaamheid. Natuurlijk zijn we niet altijd opmerkzaam en ook niet altijd in een vreedzame stemming. In ons dagelijkse ‘doen en laten’ kan het daarom helpen om ethische en heilzame doelen te formuleren. De 5 ethische richtlijnen zijn daar een voorbeeld van.

Veiligheid en spirituele groei

Ethische richtlijnen zijn de basisvoorwaarden voor spirituele ontwikkeling. Het zijn voorwaarden om veilig en in harmonie met elkaar te kunnen zijn. Het toepassen van deze richtlijnen in ons leven vraagt inspanning, geduld, toewijding en creativiteit. Maar het levert ook veel op: kalmte, zelfvertrouwen, integriteit, waardigheid.

De meesten van ons kennen natuurlijk een innerlijke beschaving, onuitgesproken richtlijnen waar we ons aan houden om prettig en respectvol samen te kunnen leven. Het kan ons helpen om die ethische richtlijnen en doelen expliciet te maken. Zodat we ze makkelijk herinneren op momenten dat we dat nodig hebben.

5 trainingsregels

Je kunt de intentie uitspreken om jezelf te oefenen in de 5 onderstaande richtlijnen. Het zijn namelijk trainingen, en geen geboden. En hoe meer we ze oefenen, hoe beter we er in worden.

Als basis voor de beoefening van sila gelden de volgende 5 richtlijnen (in het Pali: pancasila, 5 gewoonten):

  1. De richtlijn om geen enkel levend wezen schade toe te brengen of te doden en het welzijn van allen te beschermen.
  2. De richtlijn om niet te nemen dat niet vrijelijk is gegeven en om vrijgevigheid te oefenen.
  3. De richtlijn om af te zien van sensueel en seksueel ongepast gedrag en om alle wezens te respecteren.
  4. De richtlijn om geen onwaarheden of leugens te verkondigen en eerlijk en waarachtig te spreken.
  5. De richtlijn om geen middelen te gebruiken die de geest bedwelmen en helderheid in de geest te koesteren.

Deze ethische richtlijnen zijn niet alleen een hulpmiddel voor jezelf, maar ook een grote gift aan de mensen en dieren om je heen en de wereld waarin we leven. Ze geven onszelf en anderen veiligheid. Als we volgens ethische richtlijnen leven dan zullen we steeds minder gevoelens als spijt, schaamte of schuld ervaren. Dat is een logisch gevolg. De beoefening van de trainingsregels ondersteunt onze concentratie, inzet en opmerkzaamheid. En dat bevordert de ontwikkeling van inzicht en wijsheid.

Amsterdam Inzichtmeditatie en ethiek

Als Amsterdam Inzichtmeditatie onderschrijven we het ethisch drieluik van de Stichting Inzichtmeditatie (SIM). Dat drieluik is er op gericht de veiligheid te waarborgen van deelnemers aan activiteiten. De 5 richtlijnen zijn onderdeel van het ethisch drieluik van de SIM.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of stuur ons een e-mail.