Ecosattva training

De klimaatcrisis is een reële bedreiging voor vele levende wezens, ecosystemen en onze maatschappij als geheel. De feiten onder ogen zien kan behoorlijk overweldigend zijn. Wat kunnen we leren van het boeddhisme wat betreft het omgaan met deze dreiging en onzekerheid? Op welke manier hangt de klimaatcrisis samen met andere crisissen waar we als maatschappij voor staan? En kan je geïnspireerd door het boeddhisme er wat aan doen en hoe dan? Zou de Boeddha als hij nu leefde een klimaatactivist zijn?

Het pad van de Ecosattva gaat over de bevrijding en redding van jezelf en de wereld. Hoe dit te doen vanuit vriendelijkheid, gelijkmoedigheid en wijsheid in plaats van uit boosheid, verlangen en onwetendheid? Deze en andere thema’s verkennen we tijdens de Ecosattva training.

Wil jij ook een Ecosattva worden? Of ben je er al één en op zoek naar verbinding en verdieping? Vanuit Amsterdam Inzicht Meditatie kan er in 2022, net als in de 2 jaren ervoor een groepje starten die de Ecosattva training volgt die wordt georganiseerd door One Earth Sangha.

Mocht je hier meer over willen horen dan kan je contact met ons opnemen via: info@amsterdaminzichtmeditatie.nl. Je kan ook iInformatie vinden op: https://oneearthsangha.org/articles/pgm-post/ecosattva-training-v4/

En hieronder een kort verslag van de deelnemers die aan de ecosatva training hebben deelgenomen.

Hoe was het in 2021?

Aan het woord is Erik, hij volgde samen met Marc en Femke de ecosatva training.

“Met zijn drieën volgden wij dit jaar de Ecosattva training die wordt georganiseerd door One Earth Sangha. Alle drie werden we gevoed door de wens ons op de hoogte te stellen hoe het pad van de Ecosattva inzicht zou kunnen geven in de bevrijding en redding van onszelf en de wereld, in het aangezicht van klimaatverandering. De cursus leert hoe de klimaat crisis niet alleen een globale respons vraagt maar ook een individuele plaatsbepaling.  Klimaatverandering is als urgentie verbonden met andere grote thema’s van onze tijd, zoals de dominantie van mens over natuur, de uitputting van natuurlijke bronnen, economische en raciale ongelijkheid. Klimaatcrisis vertegenwoordigt een collectief trauma, en snijdt ons af van de levende wereld van flora en fauna, biodiverse leefwerelden, gezond voedsel, water en gezonde lucht. Verschillende sprekers en oefeningen begeleiden de cursist in verschillende stappen aan de hand van thema’s, vragen en onderwerpen. Zoals: wat kan het betekenen om ons vanuit het Boeddhisme meer geëngageerd te voelen en van daaruit te handelen? Hoe kunnen we onze angst en wellicht aversie en ontkenning omzetten in engagement? Klimaatcrisis is een spirituele crisis die vraagt om verandering. Een innerlijke weg kan ons uitzicht bieden op een andere omgang met de levende aarde. Hoe creatief en wijs kunnen we zijn of worden om tot werkelijke compassie te komen, tot verantwoordelijkheid en actie in ons eigen leven? Hoe kunnen we voorwaarden scheppen om ons veilig te voelen, en tot transformatie te komen. Daarvoor willen we zien wat moeilijk is, onze pijn, angst, radeloosheid en boosheid om wat in de wereld gebeurt omarmen. Zijn we in staat de situatie onder ogen zien en ook leren te laten gaan? Hoe historisch zijn we in ons denken en doen bepaald als het gaat om het willen beheersen van mens, natuur en aarde? Kunnen we leren leven met onzekerheid? Wat voor onbekende paden kunnen we ontdekken om te komen tot een nieuwe innerlijke omgang met de dingen. Hoe kunnen we sterker leren verbinden, en ons meer verantwoordelijk voelen voor het geheel waarin alle levende wezens met elkaar verbonden zijn?

De cursus stimuleert de dialoog tussen de deelnemers. Ieder van ons bereidde sessies voor, maakte samenvattingen en bracht discussie punten naar voren. In dat proces kwam onze eigen omgang met deze problematiek naar voren, onze twijfels ook, angst en onwetendheid. Dat van elkaar te zien en te begrijpen was een belangrijk onderdeel van de cursus omdat we voor elkaar als een spiegel mochten functioneren. Naast de zoom-sessies hebben we ook een keer samen een wandeling in de duinen gemaakt en daar een sessie gehouden. Ieder van ons zal zelf de cursus op zijn eigen manier hebben verwerkt. Maar ik denk dat we alle drie wijzer zijn geworden over waar we zelf staan, met meer openheid en rust de klimaatcrisis en wat dat met ons doet in de ogen kunnen kijken, ons realiseren hoe verbonden alles is, en ook wat we op een eenvoudige manier in ons dagelijks leven kunnen bijdragen, gevoed en gesterkt door onze meditatie praktijk. “