Compassionate Action

Engaged Buddhism is een term die aangeeft dat boeddhisme werkelijk niet betekent dat je alleen maar op het kussen zou moeten zitten. Sterker nog, het achtvoudige pad, of een Whole Life Path zoals Gregory Kramer het noemt, speelt zich af midden in ons leven. Wij zijn dat pad zelf, en reflecterend kunnen we kiezen waar we onze aandacht aan geven. Waarbij een vraag kan zijn: draagt wat ik doe bij aan innerlijke vrede en harmonie met anderen (wijze actie)? En als het compassionate action is, dan is de vraag wat kan ik doen om het lijden van anderen te verlichten?
We willen jullie van harte uitnodigen om deze vragen bij jezelf verder te onderzoeken. Er zitten vele kanten aan, en we kunnen in onszelf onderzoeken en ontdekken wat het cultiveren van mindfulness, wijsheid, vriendelijkheid en compassie teweeg brengt in onszelf.

We kunnen overweldigd raken door ontwikkelingen in ons leven en door de dingen die we zien. Denk aan klimaatverandering, zorgen over Covid, mensenrechtenschendingen of geweld in binnen- en buitenland.
Hoe kunnen we hiermee omgaan op een wijze die heilzaam is. We kunnen er mee zitten, en de gevoelens onderzoeken en erkennen. We kunnen ook in het leven er iets mee doen, een stap zetten, actie nemen. We kunnen iets ondernemen, niet vanuit boosheid en afschuw, maar vanuit de wens om bij te dragen om leed te verminderen. Er is lijden, bij dieren, bij mensen, en wat kan ik doen om dat te helpen verzachten? Wat daaruit voortkomt, uit geduld en vertrouwen, is compassionate action. Heilzaam en vreugde brengend.

Bij Amsterdam Inzichtmeditatie willen we verschillende mogelijkheden van compassionate action naar voren brengen. Klik op de links hieronder voor verdere info en hoe je kan helpen:

  • Compassie voor de planeet en omgaan met de klimaatverandering: Ecosatva training
  • Waken bij stervenden: steun bij eenzaamheid in hospice (meer info volgt)